ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
Sani Sensitive Pants – Κίνηση ελευθερίας
Sani Pants Ελευθερία σε κάθε κίνηση!
Sani bedpads Προστασία που εμπιστεύεστε!
Sani Pants
Sani Anti-odour
Sani Lady
Sani Maximizers
Sani Maximizers – Η οικονομική λύση για φροντίδα στο Maximum
Sani Sensitive Pants
Sani Pants Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας